Кыргызстан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин төмөндөтүүнү пландаштырууда

КР Экономика жана коммерция министрлиги камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин 27,25 пайыздан 12,25 пайызга (2,25% — иш берүүчү тарабынан төлөнөт, 10% — кызматкер тарабынан төлөнөт) чейин төмөндөтүүнү караган “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына салык салуу жана социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамдын долбоорун иштеп чыкты.

Бирок камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин төмөндөтүү бир катар категорияларга тиешелүү болбойт. Толук тизме менен министрликтин сайтынан таанышууга болот.

Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 1-мартындагы “Ишкердик субъекттери үчүн жагымдуу салык чөйрөсүн түзүү жана камсыздандырылган адамдардын мамлекеттик социалдык камсыздоого кызыгуусун жогорулатуу жөнүндө” Жарлыгына ылайык иштелип чыккан.