Россия эттеги оор металлдардын пайызын аныктоонун жаңы ыкмасын иштеп чыкты

Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин (СПМУ) окумуштуулары кеңири колдонулган органикалык кошулмалардын негизиндеги эриткичтерди колдонуу менен этте оор металлдарды (жез, кадмий, кобальт, хром, темир, коргошун жана цинк) издөөнүн айыл чарбасында жана тамак-аш өнөр жайында эффективдүү ыкмасын иштеп чыгууну билдиришти, мисалы, сүт, алма, лимон жана шарап кислоталары.

Терең эвтектикалык эриткичтер деп аталган бул коопсуз аралашмалар эрүү чекиттери төмөн эки же андан көп компоненттердин айкалышы болуп саналат жана аларды бөлмө температурасында колдонууга мүмкүндүк берет. Бул ыкманы колдонуу менен оор металлдарды алуу натыйжалуулугу 85-95% түзөт.

Коргошун же сымап сыяктуу адамдын организминде чогулуп, ден-соолукка олуттуу көйгөйлөрдү, анын ичинде иммунитеттин начарлашын, анорексияны жана ракты жаратуучу уулуу заттар экени анык. Бул заттар адамдын денесине оор металлдар өтө көп кошулган тамак-аштарды керектөө аркылуу кирип кеткендиктен, коомдун ден соолугу үчүн тамак-ашта уулуу металлдар  болбошун көзөмөлдөө өтө  маанилүү.

Азыркы учурда микротолкундуу нурланууну жана концентраттуу кислоталарды колдонуу менен үлгүнү ыдыратууну талап кылган ыкмалар тамак-аштагы оор металлдарды аныктоо үчүн колдонулат. Бирок, мындай ыкмалар өтө көп убакытты жана энергияны талап кылат, ошондой эле атмосферага уулуу газдарды чыгарууну камтыйт.

Учурда илимпоздор тооктун жана уйдун боорун талдоодо алардын ыкмасынын натыйжалуулугун көрсөтүштү. Бирок, келечекте тамак-аш азыктарынын башка түрлөрүн талдоо үчүн иштеп чыгуу кеңейтилиши мүмкүн, бул тамак-аш азыктарынын курамындагы уулуу металлдарды көзөмөлдөө процессин коопсуз жана натыйжалуураак кылат.