Тюмень мамлекеттик университетинин (ТМУ) окумуштуулары жогорку илешкектүү мунай өндүрүүнү 20-40% көбөйтүүнүн жаңы жолун сунушташты

Окумуштуулардын айтымында, буга мунай резервуары аркылуу суу буусунун айлануу процессин оптималдаштыруу аркылуу жетүүгө болот. Алардын ишинин жыйынтыгы Journal of Engineering Physics and Thermophysics журналында жарыяланган.

Бүгүнкү күндө окумуштуулардын айтымында, мунай өндүрүүнү көбөйтүү Орусиянын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт. Жер астындагы катмарлардан углеводороддорду эффективдүү алуу үчүн өзгөчө экстракциялоо ыкмаларын талап кылган жогорку илешкектүү мунайга көңүл буруу зарыл.

Бул ыкмалардын бири буу циклдик стимулдаштыруу болуп саналат, ал циклдик ысык бууну катмарга сордурууну камтыйт. Тюмень мамлекеттик университетинин окумуштуулары жер астындагы буу кыймылынын өзгөчөлүктөрүн жана анын казып алуу процессине тийгизген таасирин эске алуу менен бул таасирдин параметрлерин аныкташты.

Институттун кызматкери Александр Гильманов белгилегендей, буу куюу процессин оптималдаштыруу параметрлерди оптималдуу колдонуунун эсебинен көбүрөөк мунай өндүрүүгө мүмкүндүк берет. Мындай ыкма бир жылдын ичинде алынуучу мунайдын көлөмүн 20-40 пайызга көбөйтүүгө мүмкүндүк берет, бул өлкөнүн энергетикалык коопсуздугу үчүн олуттуу жыйынтык.

Изилдөөчүлөр ошондой эле ар кандай температура жана басым шарттарында суунун тыгыздыгынын өзгөрүшүн эсепке алган жөнөкөйлөтүлгөн моделдөө ыкмасын иштеп чыгышкан. Математикалык моделдештирүү жана сандык эсептөөлөр аркылуу, алар буу циклин колдонуу менен мунай өндүрүү процессинин так сүрөтүн бере алышты.

Келечекте илимпоздор скважина аркылуу буу кыймылынын моделин келип түшкөн аралашмадагы буу курамынын өзгөрүшү менен байланыштырып изилдөөлөрүн кеңейтүүнү пландаштырууда.