Росстандарт Кыргызстанда тамак-ашты текшерүүнүн жаңы ыкмаларын киргизүүгө көмөктөшөт

Ростов областындагы Стандартташтыруу, метрология жана сыноо боюнча федералдык мамлекеттик аймактык борборунун (ФБУ «Ростов ЦСМ») эксперттери Кыргызстандарттын Бишкек тестирлөө, сертификаттоо жана метрология борборунун (БТСМБ) базасында жаңы сыноо ыкмаларын ишке ашыруу боюнча практикалык окууну Россиянын Техникалык жөнгө салуу жана метрология боюнча федералдык агенттигинин (Росстандарт) колдоосу менен өткөрду.

БТСМБдин тамак-аш жана айыл чарба продукцияларын сыноо лабораториясынын кызматкерлери жана Кыргызстандын Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу Республикалык ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун адистери тамак-аш продуктыларында жана тамак-аш сырьёлорунда генетикалык модификацияланган организмдерди аныктоо боюнча квалификациясын жогорулатышты.

Тренингдер кыргызстандык адистерге тамак-аш азыктарынын жана суусундуктардын анализинин сапатын жана ишенимдүүлүгүн жогорулатууда, рынокто алардын коопсуздугун көзөмөлдөөнү жакшыртуу максатында тесттик методдорду колдонуу боюнча жаңы билимдерди алууга мүмкүндүк берди.

Белгилей кетсек, тренинг 2015-жылдын 31-мартындагы Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдикке (ЕАЭБ) интеграциясынын алкагында техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө Россия-Кыргыз Макулдашуунун алкагында Кыргызстандарттын Бишкек тестирлөө, сертификаттоо жана метрология борбору (БТСМБ) тамак-аш жана айыл чарба продукцияларын сыноо лабораториясынын базасында өткөрүлдү.